horni-1.jpg

Charakteristika společnosti

Majitel společnosti působí v oblasti komerční bezpečnosti od roku 1991. Námi poskytované bezpečnostní služby zejména při ochranné a strážní služby jsou charakterizované kvalitou poskytovaných služeb, vstřícným vztahem k zákazníkům a poskytování co nejlepší péče. Naší základní filozofií je "Individuální přístup k řešení zejména bezpečnostních potřeb klienta a to komplexně po celé ČR".

  Základním smyslem naší společnosti je poskytovat služby v takové kvalitě, která umožní našim klientům zabývat se nerušeně pouze vlastním předmětem činnosti. Jsme připraveni operativně reagovat a přizpůsobit se požadovaným podmínkám našich klientů na jejich potřeby při zajišťování bezpečnostních služeb. Nabízíme tým managerů založený na vysoké odbornosti, jimž je vlastní etika podnikání v oblasti komerční bezpečnosti a schopnost zajistit zejména bezpečnostní služby jak vlastními zaměstnanci, tak i vybranými kvalitními subdodavatelskými firmami po celé České republice.

  Cílem v naši každodenní činnosti je poskytovat kvalitní, profesionální bezpečnostní službu, přísně se řídící zákony. Naše společnost je postavena na komerční bázi, z čehož vyplývá, že základním kritériem pro nás vždy je a musí být spokojenost zákazníka. Vzhledem k tomu je maximální důraz kladen na udržování kontaktu se zákazníkem, na kontrolní činnosti ve vztahu k plnění smluvních závazků našimi zaměstnanci, či subdodavateli, upravenost, vystupování a v neposlední řadě na korektnost ve vztahu k zákazníkovi i veřejnosti.

  Společnost je řádným členem profesního sdružení "Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky" a majitel firmy působí v jejím představenstvu.

Copyright © Pražská poradenská a bezpečnostní služba, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.ppabs.cz/ je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16184/664/664a DRP  created by B.P&Co. /18